Posts Tagged ‘Đam Mỹ Hiện Đại’

Bài viết
 
9.0
duck
125.0

Trọng Sinh Chi Đại Giới – Hoàn — 

07/11/2022
 
MVLQ
8.9

Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi (Chuyển Ngữ) — truyện đam mỹ

20/05/2022
 
vuadienky
9.1

Vua diễn kỹ giới giải trí — 

27/04/2021
 
7.1
Cherry blossom on pink watercolor background.
8.9

Tôi mới là Hoa Đào Yêu – Tự Xuyên — truyện đam mỹ

01/01/2021

 
7.5
Không có trứng cũng có thể báo ân sao?
8.7

[ĐM]Không có trứng có thể báo ân sao? — truyện đam mỹ

29/10/2020
 
7.0
Hệ thống nam xứng có lời muốn nói
8.1

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói — 

10/02/2020
 
vedfw
8.2

Trạng Nguyên Lang Luôn Không Đạt Tiêu Chuẩn — 

28/01/2020
 
7.5
untitled-3-1
8.8

Siêu sao là một hệ thống (2020) — 

04/11/2019

 
Tuyển thành viên
05/11/2022
Blog
READ STORY
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »