All posts by Baozi

Bài viết
 
8.0
9.5

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn (Hoàn) — 

25/04/2020
 
7.0
Hệ thống nam xứng có lời muốn nói
8.1

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói — 

10/02/2020
 
7.5
8.8

Siêu sao là một hệ thống (2020) — 

04/11/2019
 
8.0
7.8

Bổn tọa cự tuyệt câu dẫn [xuyên thư] — 

14/09/2019

 
Tuyển thành viên
05/11/2022
Blog
READ STORY
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »