All posts by Kayako Saeki

Grid Archive
 
8.5
Sự im lặng của bầy cừu

Review Sự im lặng của bầy cừu

30/03/2020
 
9.0
Review Shaye Saint John

Review Shaye Saint John

22/03/2020
 
Conan và tính khả thi của một tội ác hoàn hảo

Conan và tính khả thi của một tội ác hoàn hảo

21/03/2020
 
Từ đau thương đến kinh dị - Shaye Saint John

Từ đau thương đến kinh dị – Shaye Saint John

21/03/2020

 
5.0
bloodshot-poster-480x600

Bloodshot

18/03/2020
 
Thập đại tiên thiên linh căn

Thập đại tiên thiên linh căn

09/03/2020
 
Bàn Cổ và Hỗn Độn Thanh Liên

Bàn Cổ và Hỗn Độn Thanh Liên

09/03/2020
 
Cho Người Nằm Chăn - mở rộng mà không loãng, đào sâu mà không ngán

Cho Người Nằm Chăn – mở rộng mà không loãng, đào sâu mà không ngán

06/03/2020

Check it out!
Fonts by Google Fonts . Icons by Fontello . Full Credits here »
Chuyển đến thanh công cụ