Posts Tagged ‘phim năm 2023’

Bài viết
 
2.5
Review Consecration 2023
9.4

Review Consecration 2023 — một bộ phim mang tính chất thần học, nhưng giải quyết vấn đề bằng cách giải quyết người tạo ra vấn đề

26/01/2024
 
3.0
Review Bird Box Barcelona 2023

Review Bird Box Barcelona 2023 — một bộ phim hậu tận thế dành cho người Công Giáo

13/12/2023
 
5.5
Review White Snake 2 Green Snake 2021

Review White Snake 2: Green Snake 2021 — một bộ phim Bác Hợp thích hợp cho những bạn nữ

25/10/2023
 
7.0
The Monkey King 2023 

Review The Monkey King 2023  — Bình mới rượu cũ

17/09/2023

 
0.5
Review Folk Stories The Tricksters 2023
4.2

Review Folk Stories: The Tricksters 2023 — Một bộ phim dở dở ương ương đến mức ói ị, tệ đến mức không có gì để khen cho bộ phim luôn

11/05/2023
 
8.5
Review Marry My Dead Body 2023
8.6

Review Marry My Dead Body 2023 — một bộ phim xuất xắc và đáng xem nhất

13/04/2023
 
Tuyển thành viên
05/11/2022
Blog
READ STORY
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »