Review What Happened To Monday 2017

Kịch bản Có thể đây là bộ phim khá hấp dẫn khi viễn cảnh tương lai bùng nổ dân số, giải pháp cho việc này là hạn chế sinh con bằng phương pháp ngủ đông, con một trong gia đình, trong đó Terrence Settman nuôi nấng các cháu gái là 7 người ở ngôi nhà … Đọc tiếp Review What Happened To Monday 2017