Review Train to Busan Presents: Peninsula (2020)

Kịch bản Kịch bản là khi Hàn Quốc bị dịch zombie và mất nước kể từ đó, nhân vật chính Jung Seok quay lại Hàn Quốc cùng với ông anh và hai người khác để tìm hai mươi triệu đô la cho một người đã thuê cả nhóm đi tìm, tiếc là trong quá trình … Đọc tiếp Review Train to Busan Presents: Peninsula (2020)