Review The Grudge 2020

Mình đã coi ở rạp nhưng ở rạp thì cảnh kinh dị đã ít càng bị cắt cũng như kết thúc phim cũng bị cắt nốt nên mình không thể tài nào review một cách trọn vẹn được. Do đó, mình chờ đợi bản phim full không che mới có thể review một cách chính … Đọc tiếp Review The Grudge 2020