Review Mojin The Lost Legend 2015

Đây là bộ phim dựa trên truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng, tuy nhiên nếu so sánh với truyện thì hẳn nhiên thà đọc truyện vẫn còn hay hơn là xem phim bởi không … phê bằng đọc truyện vì bộ phim Mojin The Lost Legend pha rất nhiều chi … Đọc tiếp Review Mojin The Lost Legend 2015