Review Long Lâu Yêu Quật

Trong phần câu truyện Long Lâu Yêu Quật hướng tới lăng mộ thời Chiến Quốc thay vì các đời sau để tạo ra sự khác biệt đôi chút so với hai tác phẩm nổi tiếng là Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký cũng như thể loại Trộm Mộ khác. Đặc biệt trong truyện … Đọc tiếp Review Long Lâu Yêu Quật