Review Cỏ Ven Đường

Cỏ Ven Đường của Natsume Sōseki phần lớn là một kiểu tự thuật nhiều hơn là hư cấu, giống như truyện Nhân Gian Thất Cách của Dazai Osamu, Natsume Sōseki lấy những tình tiết trải qua trong đời sống để làm nền cho truyện Cỏ Ven Đường, dù vậy, văn phong nhẹ nhàng, thư thái, … Đọc tiếp Review Cỏ Ven Đường