Chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện gì đã xảy ra với mình khi chuyện bóc trần donate trong bài trước và việc các bạn hả hê việc bóc phốt này? Cho dù mình không hổ thẹn trong việc này minh bạch và có giải thích trong bài trước đó, nhưng lại hổ thẹn khi bốc đồng, đăng lên group dmm … Đọc tiếp Chuyện gì đã xảy ra?