Bàn Về Nhà Văn

Bàn Về Nhà Văn Nếu như tôi không phải là nhà văn, tôi sẽ không cần chịu trách nhiệm cho tác phẩm của mình, đúng hay sai? Nãy vừa đọc được một cfs trích dẫn câu nói của Bandắc: “Nhà văn phải là người thư ký trung thành của thời đại”. Từ câu nói này … Đọc tiếp Bàn Về Nhà Văn