All posts by Hoài

Bài viết
 
8.0

Những bóng hồng — 

08/06/2023
 
7.0
brown and black round concrete surface
8.5

Review Ở Trung Tâm Vũ Trụ —  Không chỉ thỏa mãn chúng ta về một câu chuyện tình yêu đẹp, mà còn ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc

25/04/2023
 
7.0
8.3

Review The Fishercat (Mobile) — 

20/04/2023
 
8.0
9.5

Review Tôi ước mình chưa từng được sinh ra — tôi thực sự tin tưởng rằng đây là một cuốn sách hay mang những giá trị riêng nếu bạn chịu bỏ ra thời gian để tìm hiểu nó

20/04/2023

 
Tuyển thành viên
05/11/2022
Blog
READ STORY
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »